Regulamin konta użytkownika

<ul>
<li>1 Definicje</li>
</ul>
<ol>
<li>Konto użytkownika – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę) pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.</li>
<li>Sklep – sklep internetowy Pestka prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.pestkaoleje.pl</li>
<li>Usługodawca – Agnes Hanczakowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PESTKA AGNES HANCZAKOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 7251803272, nr REGON 121247860, <em>Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków</em>.</li>
<li>Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.</li>
</ol>
<ul>
<li>2 Konto Użytkownika</li>
</ul>
<ol>
<li>Użytkownik może założyć w Sklepie nieodpłatne Konto użytkownika.</li>
<li>Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie użytkownika.</li>
<li>Konto użytkownika zakłada się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.</li>
<li>Dla korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto email.</li>
<li>W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.</li>
<li>Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres email: sklep@pestkaoleje.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.</li>
</ol>
<ul>
<li>3 Reklamacje</li>
</ul>
<ol>
<li>Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta Użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: sklep@pestkaoleje.pl</li>
<li>Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.</li>
</ol>
<ul>
<li>4 Dane osobowe</li>
</ul>
<ol>
<li>Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest Usługodawca.</li>
<li>Użytkownik zakładając Konto użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi (w tym do udziału w Programie lojalnościowym), o której mowa w niniejszym regulaminie.</li>
<li>Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).</li>
<li>Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.</li>
</ol>
<ul>
<li>5 Postanowienia końcowe</li>
</ul>
<ol>
<li>Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Konto Użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.</li>
<li>Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.</li>
<li>W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.</li>
<li>W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres email sklep@pestkaoleje.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.</li>
<li>Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.</li>
</ol>

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl