Regulamin konta użytkownika
 • 1 Definicje
 1. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę) pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy Pestka prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.pestkaoleje.pl
 3. Usługodawca – Agnes Hanczakowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PESTKA AGNES HANCZAKOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 7251803272, nr REGON 121247860, Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.
 • 2 Konto Użytkownika
 1. Użytkownik może założyć w Sklepie nieodpłatne Konto użytkownika.
 2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie użytkownika.
 3. Konto użytkownika zakłada się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.
 4. Dla korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto email.
 5. W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres email: sklep@pestkaoleje.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.
 • 3 Reklamacje
 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta Użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: sklep@pestkaoleje.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 • 4 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest Usługodawca.
 2. Użytkownik zakładając Konto użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi (w tym do udziału w Programie lojalnościowym), o której mowa w niniejszym regulaminie.
 3. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Konto Użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres email sklep@pestkaoleje.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl